onsdag 16 september 2009

Gonorrélarm

Ur Expressen:

I fjol anmäldes 725 [gonorré-]fall, vilket är en ökning med 13 procent sedan 2007. Ökningen märks hos både män och kvinnor, men är mest markant bland kvinnor 15–19 år, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Enligt just Smittskyddsinstitutet verkar det dock inte direkt föreligga någon särskilt skrämmande gonorrétrend:
Visserligen står 15-19-åringarna för en ökande andel av gonorréfallen - sammanställt från Smittskyddsinstitutet:
15-19-åringarna är dock följden av 90-talets babyboom (se diagram här), och de kvinnliga 15-19-åringarna har enligt statistik från SCB (xls) gått från 245 139 i antal 1997 till 311 677 år 2008 - och från 2,8 till 3,4 procent av den totala befolkningen under samma tid:
Vidare kan noteras att 725 fall av en sjukdom som ofta inte ens ger märkbara symptom kanske inte direkt bör räknas till förstasidesnyheter, och att mängden fall i en enskild åldersgrupp bör vara så smått att bruset dränker signalen.

När det gäller könssjukdomar bland unga brukar det annars (även om det nämns i artikeln att syfilisprevalensen minskat) vara den betydligt mer spridda klamydian (42 000 fall under 2008) det larmas om, och följaktligen är klamydiatrenden inget att larma om - från Smittskyddsinstitutet:
Och angående de unga - också från Smittskyddsinstitutet:

Under 2008 anmäldes 42 001 fall av klamydiainfektion till Smittskyddsinstitutet (SMI). Detta är en minskning med 10,8 procent jämfört med 2007 då 47 101 fall anmäldes. Största minskningen har skett i åldersgruppen 15-19 år som har en nedgång med 15 procent bland kvinnor och 13 procent bland män. Även i åldersgrupperna 20-24 och 25-29 år har antalet klamydiafall gått ned.

Detta alltså trots markant bättre mätmetoder och underlättat testande senaste åren.

Sett till siffror så sprider dagens ungdomar alltså mindre könssjukdomar, de röker mindre, dricker mindre (och överdoserar sprit mindre), självmördar mindre, använder mindre droger och trivs bättre i skolan och ändå går larmsirenerna varma för jämnan.

Jag håller alltså helt med vad alltid mycket läsvärda Elin Grelsson skriver i Aftonbladet (även om jag gärna inkluderar även pojkar och även andra områden - som exempelvis alkohol):

Lita på tjejerna. De vet vad de gör. Låt dem utforska och sätta sina egna gränser och ha tilltro till deras förmåga att göra det.

Jag håller även med författarna i rapporten (pdf) som Grelssons artikel hänvisade till, även om jag i vanlig ordning gärna låter slutsatsen gälla betydligt vidare områden:

En risk författarna ser med att förmedla en bild av internet som ensidigt farligt är att de unga själva tar på sig ansvaret om de blir utsatta för något obehagligt. Om det beskrivs som ett risktagande att dejta någon från nätet kan det ge en känsla av att man får skylla sig själv om man skulle råka illa ut. Möten med personer man träffat via internet är en central del i informanternas sociala liv, inte minst kärleksliv, och att upphöra med denna typ av träffar är inte ett alternativ. Därför kan budskap som att det är ett riskfyllt beteende att dejta personer man träffat över internet resultera i skuldbeläggande av de fåtal ungdomar som trots allt råkar illa ut.

Jag kommer förhoppningsvis återkomma till ämnet, men för mig är det uppenbart att dagens ungdom är den utan minsta tvivel mest bildade och medvetna generationen i historien, och att de klarar sig alldeles, alldeles utmärkt utan att några blinda hönsfossil försöker lotsa dem bakåt i tiden. Och för föräldrar oroliga för dagens lössläppta ungdom - 1970 fick runt 40 000 svenskar gonorré, vilket gav inspiration till ett av de mest klassiska t-shirttrycken genom tiderna (finns att köpa här):

Inga kommentarer: