fredag 23 januari 2009

Ökat cyklande och ett gott tips

Miljöaktuellt och SR skriver att cyklandet i Stockholm ökat med 50 procent de senaste tio åren, och att cyklandet ökat även i övriga storstäder (det har dock minskat något i övriga landet). Vad det innebär för det totala antalet cyklister per capita i Sverige framgår inte till fullo, men med tanke på den sedan länge pågående urbaniseringen borde det innebära att den gynnsamma trenden gällande cykelolyckor är än mer positiv än diagrammet visar.

Skulle någon nu ändå vara rädd för olyckor så bistår Ulf Björnstig, professor i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, med råd i Dagens Medicin:

[Ulf Björnstig] kan också konstatera att det oftast är bättre för cyklisten att landa på ansiktet i stället för att ta emot med huvudet.

(Via Arbetarens klimatblogg och Treehugger)

Inga kommentarer: