lördag 3 januari 2009

Slopa dietlöftet, för hälsans skull

BBC skriver om att man nu i influensatider bör hålla sig borta från dieter eftersom man då minskar kroppens tålighet mot virus, och att även det gamla talesättet "starve a fever" (vilket lyckligtvis inte fått samma genomslag i Sverige) bör revideras.

Och det känns egentligen märkligt att sådant ska behöva sägas, men "diet" är en eufemism för svältkost, och svält ger per definition kroppen mindre energi att hålla igång livsfunktioner.

Det är självfallet en god idé att tänka över vad man stoppar i kroppen, men så länge man inte utvecklat någon ätstörning eller helt slopat kritiskt tänkande så äter och dricker de allra flesta vad de mår bra av och håller sig borta från sådant de inte mår bra av. Olika människor har olika preferenser och även olika trivselvikter, och det är såväl grundläggande som sunt.

Det egentligen enda kosttips som bör ges till fungerande människor är: Ät och drick vad du mår bra av - det mår du bra av.

Inga kommentarer: