lördag 31 januari 2009

"Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande"

Från forskning.se:

Med den valfrihet som finns i musik prövar och utvecklar ungdomar sin identitet. En avhandling från Umeå universitet visar att elevernas val av musikaktiviteter på gymnasiet kan ses som strategiska investeringar inför framtiden.
– Musiken utvecklar nämligen inte bara ungdomarnas förmåga att samarbeta, utan också deras ”öppensinnighet” och kreativitet, säger Manfred Scheid som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete.

Avhandlingen i sig är uppenbart fullständigt ointressant (DN bedömde den dock nyhetsvärdig), men den är ett gott exempel i genren "pseudoforskning i syfte att bekräfta förhoppningar" - en ansats som annars mest brukar ses i folkhälso-, klimat- och drogforskning.

Inga kommentarer: