lördag 31 januari 2009

Problemdrickande uppmuntrat av barnmorskor

BBC rapporterar om en svensk studie (som jag inte lyckats hitta i originaltext) gällande drickande och barnafödande. Studien visar att det skadliga drickandet - ett ökande problem som uppmätts hos 21 procent och givit akuta bekymmer hos 6 procent av testgruppen - inneburit huvudvärk, illamående och kräkningar för mammorna. Symptom som skulle kunna följa av drickandet men som inte noterats i studien är hjärnödem och koma.

Oroväckande nog har barnmorskorna ofta varit aktivt drivande i att skapa problemet. Problemdrycken i fråga är naturligtvis vatten (ett ökänt gift), och samma lösning på bekymret föreslås av såväl professorn som den tillfrågade barnmorskan i BBC-artikeln:

"However, recent research shows clearly that in general, one can trust one's natural body messages, and that we only need to drink more when we feel thirsty."

"The key thing is for the woman to listen to what her own body is telling her - many women would not want to drink much at all."

Det ska för övrigt bli intressant att se om studien bedöms ha nyhetsvärde i svenska media och vad lösningen i så fall föreslås bli.

Inga kommentarer: