tisdag 31 maj 2011

Partiklar i Stockholms stadsluft

Två miljöpartister skriver på SvD Brännpunkt och "kräver omedelbara åtgärder för renare luft", att "[d]e politiker som möter detta miljöproblem med passivitet och skyller på någon annan bör ställas till svars och att "[s]ällan har ”nånannanismen” varit ett mer passande begrepp än för att beskriva Hamiltons och Ankersjös underlåtenhet att agera mot den skadligt smutsiga luften", så det kan vara av intresse att se hur partikelmängderna förändrats i innerstaden senaste tiden - från Miljöbarometern [diagrammen klickbara för viss förstoring]:

PM10 i luft:

PM2,5 i luft:

Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft:
Några tidigare inlägg på temat:
- Dubbdäckslarm
- Buller och hjärtinfarkter
- Luften på Hornsgatan

Inga kommentarer: