lördag 28 maj 2011

Fokus kommunranking 2011 kontra valresultat

Såväl Johan Ingerö som Tokmoderaten drar partipolitiska slutsatser av Fokus kommunranking, och även om kriterierna bakom rankingen är märkliga och det inte går att läsa ut verkansriktning i diagrammen så kan det vara intressant att se hur kommunrankingen 2011 överensstämmer med valresultatet 2010 för samtliga 290 kommuner.

På partinivå är det självfallet mycket brus kontra signal, men för åtminstone några partier kan man läsa ut vissa trender [samtliga diagram klickbara för förstoring]; y-axeln visar valresultatet och x-axeln kommunrankingen, där alltså de högst rankade kommunerna är längst till vänster på axeln.

Moderaterna:
 Centerpartiet:
 Folkpartiet:
 Kristdemokraterna:
 Socialdemokraterna:
 Vänsterpartiet:
 Miljöpartiet:
 Sverigedemokraterna:
Delar man istället upp det per valblock (där miljöpartiet räknats till de rödgröna i samtliga kommuner) så blir det enligt följande:

Alliansen:
 Rödgröna:
Och Alliansens resultat minus de rödgrönas resultat:

Inga kommentarer: