söndag 15 maj 2011

Detta är Sverige 3

Från DN:

Män löper större risk att ta skada av alkohol än kvinnor, inte tvärtom, enligt flera experter i Folkhälsoinstitutets remissgrupp. Trots det vill myndigheten inte justera rekommendationerna för riskbruk – på grund av reaktionerna det skulle väcka.

Tidigare inlägg på temat: Detta är Sverige (bloggetikett)

Inga kommentarer: