söndag 15 maj 2011

Detta är Sverige 4

Ur DN:

[Socialstyrelsens] experter har granskat mer än 31 000 studier för att hitta de metoder som verkligen fungerar. De kommer fram till att olika (o)vanor kräver olika rådgivning. Det kan handla om mellan tio till trettio minuters samtal med enklare råd. Eller mer kvalificerad rådgivning vid till exempel rökning och dåliga matvanor, som kräver längre uppföljning.

Tidigare inlägg på temat: Detta är Sverige (bloggetikett)

Inga kommentarer: