måndag 30 maj 2011

XKCD om liberaliseringslarm

Dagens XKCD satiriserar att debatten alltid spårar ur när liberaliseringar finns med i bilden - utan alkoholmonopolet så rasar samhället samman, dagens ungdom behöver tuktas, och så vidare i all oändlighet - när det i själva verket är så att alla överallt i stort kan hantera vad de tillåts ta ansvar för. Gemene svensk måste välja att köpa antingen kall eller oöppnad (eller utspädd) öl, men tillåts efter några veckors löjeväckande "utbildning" i tonåren framföra ett ton plåt i 120 km/h i stort sett resten av livet.
Resultatet av att "alla" tillåts köra bil är följaktligen förbluffande - 2010 fanns det närmare 5 miljoner bilar i trafik, och antaget att varje bil gick 1500 mil så kördes det alltså drygt 7 miljarder mil. Under den tidsperioden dog 266 personer i trafiken; det dog alltså en svensk per 28 miljoner avverkade mil - väntevärdet för en resa till solen är alltså cirka fem döda svenskar.

Vidare på samma tema så har varje tomtägare möjligheten att missköta sin tomt, men vill man hitta vanskötta ytor är det säkrast att röra sig i offentliga miljöer, och i stort sett alla som äger en byggnad har friheten att borra den i småbitar, med resultatet att ingen gör så, vilket är vad som XKCD-strippen berör.

Sedan läste jag XKCD-forumet och märkte att folk tydligen tolkade den bokstavligt och dessutom identifierade sig med den, och excuse me good sir, but that just is not funny.

Inga kommentarer: