måndag 16 maj 2011

Om pingvinens "underutvecklade vingar"

I vanlig ordning inte direkt först på bollen, men Johan Ingerö länkar till Lisa Magnussons massakrering av Juholts pingvinmetafor.

I stort håller jag med Magnusson - liknelsen är pinsam (och Kajsa Ekis Ekmans text på temat är bland det absolut mest infantila jag läst), men även om jag självfallet förstår vad hon menar så kan jag (precis som med Isobel Hadley-Kamptz blodomloppsliknelse) bara inte släppa en formulering som "[pingviner] har underutvecklade vingar som gör att de inte kan flyga".

Som tidigare nämnt är baklängesevolution ett nonsensbegrepp - pingvinerna behöver simförmåga mer än de behöver flygförmåga, och precis som alla övriga djur är de häpnadsväckande väl anpassade till sin omgivning - exempel från Science Daily:

Breathing heavily at the edge of an ice hole, an Antarctic emperor penguin prepares to dive. Taking a last gulp of air, the bird descends and may not emerge again for another 20 minutes. The penguin initially carries sufficient oxygen in three stores -- the blood, lungs and myoglobin in muscle -- to sustain aerobic metabolism. However, around 5.6 minutes after leaving the surface, lactate begins appearing in the penguin's blood and the bird crosses the so-called 'aerobic dive limit', switching to anaerobic metabolism in some tissues.

och:

Finally, having confirmed that the dive muscles are the source of the aerobic dive limit, Williams calculated the muscle oxygen consumption rate for dives with the first oxygen depletion pattern and was amazed to see that it was only 12.4ml of oxygen per kg of muscle per minute: 1/10th the value calculated for penguins swimming in an artificial flume and only 2-3 times their resting metabolic rate. 'I think this metabolic rate is impressive. You can see how hard they are working underwater but they are efficient swimmers and very hydrodynamic,' says Williams.

Inga kommentarer: