måndag 9 maj 2011

Världsekonomins tyngdpunkt

Johan Norberg gavs nyligen plats för en essä i OBS i P1, på temat: "Upplever vi just nu en kopernikansk revolution, där västvärlden inser att den inte är universums mitt?" (inbäddad och länkad i slutet av inlägget). På temat är nedanstående bild över världsekonomins tyngdpunkt (World's Economic Centre of Gravity) intressant - svarta prickar motsvarar var tredje år mellan 1980 och 2007, röda prickar är projektioner för 2010-2049 (via Andrew Sullivan):
I stort har alltså tyngdpunkten bara rört sig i väst-östlig riktning (vilket för övrigt är en riktning som Norberg lägger vikt vid i radioessän), men min gissning är att den kommer dippa söderut betydligt snabbare än gissningarna ovan visar - trots u-landshjälp och kändispajaserier lyckas nämligen Afrika styra upp tillvaron betydligt snabbare än vad jag anar att de flesta tror - från Adam Smith Institute:

A new report by the African Development Bank (PDF) shows that the African middle class is growing at a unprecedented rate, with almost 35% of Africa's population now being considered middle-class – an increase of almost 10% over the last thirty years. Measurements of living conditions are up across the board: electricity consumption has almost tripled since 1985, as has the continent's petroleum consumption. Although certain states in Africa, such as Liberia, continue to suffer from abject poverty, things are on the whole looking up.
Lyssna: Obs
(Direktlänk till mp3-filen)

3 kommentarer:

jeppen sa...

Känns som att den där bilden är nonsens. Om vi ritar en karta med Kina i mitten, Europa till vänster och Amerika till höger, så kommer antagligen tyngdpunkten redan ligga där, i Kina.

Det vore möjligen vettigt med en 3D-animation som visar tyngdpunkter nånstans inuti jorden.

Alltid varför sa...

Det borde inte vara särskilt svårt att kontrollera siffrorna i stort, så förhoppningsvis får jag tid över framöver till att göra det.

Janne sa...

jeppen: Men om det man försöker visa är en förskjutning från Nordamerika/Europa mot Asien/Kina blir det ganska goddag yxskaft att dela den gamla tyngdpunkten i två delar och lägga dem på var sin sida av den nya tyngdpunkten eftersom en förskjutning mellan gammal och ny inte kommer att påverka läget på tyngdpunkten.