fredag 26 mars 2010

Koldioxidutsläpp och teknisk utveckling

Siffrorna har förekommit i tidigare inlägg, men det är siffror som förtjänar att upprepas.

Från Bil Sweden:

Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar sjönk med nio gram/km under 2009 jämfört med 2008 till 165 gram enligt den officiella mätmetoden. Det innebär att utsläppen sjönk med fem procent 2009.

Och tabellen från artikeln:
Och angående koldioxidutsläpp totalt - från Naturvårdsverket:

Under perioden 1999–2008 har de svenska utsläppen legat under 1990 års nivå med i genomsnitt 5,4 procent. Samtidigt har landets BNP växt med i genomsnitt cirka 3 procent per år. År 2008 släppte vi i Sverige ut 64 miljoner ton växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter). Jämfört med år 2007 är det en minskning med 2,2 miljoner ton. Utsläppen ligger 11,7 procent under 1990 års utsläpp.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Innovating to zero
- Sveriges växthusgassaldo 1990-2008
- Bilar och teknisk utveckling, igen
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Trafiken och koldioxiden
- Guld och döda skogar?

Inga kommentarer: