lördag 3 april 2010

Wir sind verschieden, igen

Konsumentombudsmannen (pdf), via Mattias Svensson:

Rubrikens avsikt, särskilt mot bakgrund av att annonsen var införd under högsommaren 2009, kan tvärtom på goda grunder förmodas vara att Spendrups vill förmedla budskapet att konsumtion av kall öl hör ihop med varma sommardagar. /.../ Textinnehållet spelar därmed på känslor och stämningar, vilket inte är tillåtet (prop. 2003/04:161 s.39f).

BrewDogs reklam för 41-procentiga Sink the Bismarck:

(Direktlänk)

Tidigare inlägg om BrewDog:
- BrewDog, igen
- In Sweden we call it people's beer

Inga kommentarer: