söndag 28 februari 2010

Innovating to zero

Bill Gates blandar och ger i sitt TED-talk på temat "Innovating to zero", i betydelse att koldioxidutsläppen måste minska till noll, men själva grundtesen att teknisk utveckling sparar resurser och att ifall det är någon produkt som världen och de fattiga länderna behöver i synnerhet så är det billig energi håller jag självfallet med om till fullo.

Just på effektiviseringsspåret och koldioxid - ur pressmeddelande från Transportstyrelsen:

Den svenska fordonsparken fortsätter minska sina koldioxidutsläpp. Det visar statistik från Transportstyrelsen på nya personbilar som lämnas till EU i dagarna. Minskningen från 174 gram/km till 164 gram/km är den största sedan mätningarna startade år 1978.

Transportstyrelsen tolkar självfallet siffrorna på politrukiska:

Kopplingen mellan miljöpåverkan och avgifter bli tydligare. Ökad miljöstyrning av fordonsskatten för personbilar från och med 2011 är ett steg på vägen, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Vilket direkt motsägs stycket ovanför i pressmeddelandet:

Huvudorsaken till de minskade utsläppen är att bränsleeffektiva dieselbilar har ersatt etanolbilar i nybilsförsäljningen av miljöbilar.

Där dieselbilar alltså i alla tider straffskattats och fördömts medan etanolindustrin dårsubventionerats. Johan Hedin ligger som alltid rätt i sitt inlägg om Gates-föreläsningen:

Några få lösningar kommer att hålla måttet och de flesta kommer inte göra det. Det är just detta som är så intressant, eftersom det skiljer ut effektiv och klok miljöpolitik från den vänsterpopulistiska.

Med allt från propellrar på biltaket till efterkloka "analyser" att SAAB borde ha satsat miljövänligare bilar, vill vänstern styra vilka metoder som ska utvecklas för energiproduktion och annat också för den delen.


Så, Vägverkets generaldirektör Lena Erixon - det kommer inte att "krävas en ny syn på samhälle och transportsystem där bilen har mindre roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas i effektiv och tillförlitlig kollektivtrafik och förbättrade möjligheter till cykling"; däremot kommer det krävas respekt för den till synes helt outsinliga naturtillgången mänsklig kreativitet.

Några tidigare inlägg på temat:
- Sveriges elförbrukning inom landet 1990-2009
- Sveriges växthusgassaldo 1990-2008
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Bilar och teknisk utveckling, igen
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

Inga kommentarer: