söndag 18 april 2010

Trafikdödade januari-mars 1996-2010

Via siffror från VTI [klickbart för förstoring]:
Hade lika många per capita dött 2010 som 2002 hade drygt 80 personer ytterligare förolyckats.

Vidare ur pressmeddelandet:

Perioden 18 februari till och med 7 mars var helt befriad från dödsfall i trafiken. Detta är den hittills längsta sammanhängande dödsfria perioden i modern tid.

Inga kommentarer: