söndag 27 maj 2007

USA och koldioxiden

En sökning på 'usa kyotoavtalet' ger 46 000 träffar på Google, och de träffarna handlar till allra största delen om USA:s påstådda likgiltighet inför allt som har med miljöbekymmer att göra.

Intressant då att läsa Science Dailys artikel som förklarar att USA:s koldioxidutsläpp minskade med 1,3 procent under 2006 samtidigt som BNP ökade med 3,3 procent (EU:s koldioxidutsläpp ökade med 1,6 procent under samma tid).

Och ännu intressantare är de andra mätvärdena - att koldioxidintensiteten (koldioxidutsläpp kontra BNP) minskade med 26,5 procent mellan 1990 och 2006 samt att industrins koldioxidutsläpp minskat med 4 procent sedan 2004 trots att produktionen ökat.

Välstånd bygger naturligtvis inte på koldioxidutsläpp (eller någon annan typ av utsläpp). Teknisk utveckling innebär däremot minskade utsläpp och minskad energianvändning och kostnad per nyttoenhet, vad än för utsläpp det gäller. Allt som hindrar teknisk utveckling ger alltså inte bara en direkt effekt i att folk får torftigare liv, utan bidrar även till att smutsa ner vår omvärld på såväl kort som lång sikt.

(Grundtips: HAX)

Inga kommentarer: