onsdag 30 maj 2007

Homosexualitet är synd

Prisa att teknikutvecklingen medfört att videoteknik och oändliga distributionsmöjligheter nått massorna - tidigare hade den här filmen troligtvis aldrig producerats och än mindre nått mer än en ytterst lokal publik.

(Via Antigayretorik)

Inga kommentarer: