fredag 25 maj 2007

Tänk på barnen i Arvika

Ja, ty oberörda av Rojas-debattenskolas Arvikas mellanstadieelever in i nollsummespelens värld: Alla arbetar, de "rika" får glasstårta och de "fattiga" får knäckebröd.

Men skulle det inte vara klasskamp som låg i botten utan istället något mer världstillvänd utbildning så skulle barnen få den vanliga skolmaten, och sedan ha möjligheten att själva laga till något extra om de så skulle vilja. Skulle det vara riktigt pedagogiskt skulle de få producera olika varor som de själva valt och sedan få handla sinsemellan med varorna de producerat. Som påbyggnadskurs kunde de dessutom få sälja varorna till icke-elever.

Alla länder och individer är från början fullständigt utfattiga, allt välstånd utöver det måste produceras. Föreställningen att en persons rikedom bygger på en annan persons fattigdom är uppenbart fel i grunden, och det är rent skrämmande att en sådan myt överlevt till 2000-talet.

Inga kommentarer: