måndag 28 maj 2007

Så enkelt går man ur kyrkan

SvD rapporterar att 75 procent av befolkningen men bara 64 procent av riksdagsledamöterna är med i kyrkan. Nyhetsvärdet i att runt 39 ledamoter färre är med nu jämfört med om Riksdagen följt landssnittet kan sannerligen ifrågasättas, men jag blir snarare förvånad att så många är med - antalet troende brukar vanligtvis sägas vara runt 15 procent.

Nåväl, Svenska Kyrkan har tappat runt 100 000 medlemmar per år de senaste åren, så det känns inte direkt som att TT-artikeln föder något politikerförakt trots att Svenska kyrkan är en koloss med runt 25 000 anställda och tillgångar värda runt 40 miljarder kronor.

Jag ser dock att folk i allmänhet verkar tro att det är krångligare än det i själva verket är att gå ur kyrkan - allt man behöver göra är att skriva ett brev med personnummer, namn och adress, att man begär utträde ur Svenska kyrkan och en underskrift. Skicka sedan brevet till pastorsexpeditionen i närmaste församling.

Någon särskild blankett behövs alltså inte, men skulle det kännas bättre att skicka in en blankett så finns en sådan att hämta hos Humanisterna (pdf).

Enklare sätt än så att minska skatten med ungefär en procent får man sannerligen leta efter.

1 kommentar:

Anders Gardebring sa...

Nu är det ännu enklare!
Jag och min sambo har byggt ihop siten www.uturkyrkan.se.
Ett webbformulär i fyra steg.
Tar max 5 minuter att gå igenom, exklusive promenaden till närmaste postlåda då..