måndag 21 maj 2007

Vissa saker är bra ibland, annars inte

Wanja Lundby-Wedin blir ny ordförande för Europafacket, och DN skriver naturligtvis om det.

Redan i ingressen så menar Wanja att hon inte kommer dela ut lika mycket talandetid till alla, utan att hon troligtvis mer kommer uppfattas som en fröken (jag förutsätter att hon menar skolfröken).

Och naturligtvis är det ju så att det skulle bromsa ett fullgott arbete att dela ut lika mycket tid till alla, då olika personer naturligtvis är olika insatta och har olika mycket att säga om de frågor som kan tänkas uppstå. Sunt nyttomaximerat tänkande, men väldigt icke-kollektivavtal.

Sedan säger hon: "Vi sitter inte bara av möten och slåss för våra egna. Vi har en tradition av att kompromissa. För oss är det inget negativt laddat ord, det leder fram till en uppgörelse som båda parter kan stå för. "

Också det ett tecken på sunt tänkande, men det stämmer inte särskilt väl överens med ens rubriken på hennes DN debatt-inlägg från 22 september: "Konflikt följden av nya regeringens politik".

Senare säger hon: "Om medlemmarna får det sämre och samhället dras i sär kan det aldrig vara bra för oss."

Enligt AMS statistik så anmäldes 2780 fler tjänster vecka 20 i år jämfört med samma vecka 2006. Den ackumulerade skillnaden är 112 755 tjänster. Jag har svårt att se att LO-medlemmarna ska ha lyckats få det sämre ställt i den utvecklingen.

Sedan avslutar hon med att säga att hon tror på konsumenttryck, vilket även det är en sympatisk åsikt. Det rimmar dock illa med hennes arbete, som enbart går ut på att hindra marknadsekonomin från att fungera.

Dessutom är hon fortfarande glad över Sveriges beteende i Vaxholmsfallet, trots att bland andra Maciej Zaremba och Johnny Munkhammar och kompani (pdf) fullständigt demolerat det sanslöst pinsamma bemötande letterna fick.

För övrigt känns meningen: "Självklart är hennes man Lennart också där, och håller hennes handväska som han brukar" väldigt mycket som ett referat från någon tidig damfotbollsmatch där skribenten gjort sitt yttersta för att dölja sitt förakt för företeelsen i fråga.

Wanja Lundby-Wedin och stora delar av den högre uppsatta delen av vänsterrörelsen vet naturligtvis att de inte slåss för något gott, vilket syns så fort de kommenterar något de inte har partibok på. Tyvärr har de för mycket personlig vinning att tappa i att byta sida, så de tvingas stanna kvar i sitt bås. Förhoppningsvis hör dock detta till ett gammalt samhälle som i rask takt är på väg att utväxlas nu.

Dessutom, dina arbetarkamrater på bilden har nog inte bara hjälmen för syns skull, Wanja - den ingår med all sannolikhet i en lagstadgad skyddsutrustning och bör därför bäras trots att frisyren riskerar att fördärvas.

Inga kommentarer: