söndag 16 december 2007

Hela Röda Korset-rapporten nu tillgänglig

Nu finns hela Röda Korsets rapport (pdf) utlagd på nätet (sammanfattningen omnämnd här). Här är kapiteltitlarna:

1: Disasters do not discriminate: people do
2: Overcoming multiple disasters: discriminating against minorities
3: Older people and discrimination in crises
4: Disability and disasters: towards an inclusive approach
5: The urgency of equality: ending discrimination against women and its consequences in emergency situations
6: Dealing with discrimination in disaster recovery

Så precis som sammanfattningen antydde så är fokus definitivt inte på global uppvärmning eller antalet katastrofer, utan effekten av diskriminering och hur man förebygger/hanterar katastrofer.

Och om nu inte journalisterna hade haft ork att läsa rapporten eller ens kapiteltitlarna så kunde de kanske åtminstone läst Markku Niskalas inledningsstycke, med citatet: "This year’s World Disasters Report aims to address this issue by examining how and why different groups are marginalized during humanitarian emergencies. How does discrimination manifest itself? How does it increase vulnerability? In what ways are organizations reinforcing it? What can we do about it?"

Och hade de inte orkat det heller så kunde de kanske möjligtvis åtminstone läst titeln på rapporten: "Focus on Discrimination". Rubriker som "Naturkatastroferna slår rekord" har helt enkelt väldigt lite att göra med rapportens syfte.

Men nå, över till rapporten - som intressant nog hänvisar till EM-DAT, vilka låg bakom den rapport jag hänvisade till i förra inlägget. Några citat ur rapporten:

In 2006, 427 natural disasters were reported worldwide – around the same level as in 2005 – according to the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). The number of people reported to be affected by these disasters (142 million) dropped 10 per cent, while the number of people reported as killed (23,833) plunged by nearly 75 per cent, compared to the previous year.

The combined death toll from natural and technological disasters (33,733) during 2006 was the lowest of the decade, far below the 120,000 decade average.

Sedan kommer stycket som media lagt all fokus på:

Comparing data for the past decade (1997–2006) with data for the previous decade (1987–1996), the number of reported disasters grew from 4,241 to 6,806 – an increase of 60 per cent. Over the same period, the number of reported deaths doubled, from more than 600,000 to over 1.2 million; and the average number of people reported affected per year rose by 17 per cent, from approximately 230 million to 270 million. Meanwhile, the total cost of reported damage increased by 12 per cent, from US$ 717 billion to US$ 802 billion (2006 prices).

En rapport på 244 sidor gällande diskriminering, med samtliga tabeller gällande perioden 1997-2006, och siffror som i stort sett bara pekar positivt, och media lägger all fokus på det stycket. I en värld där teknikutvecklingen bevisligen accelererar och konsensus är att även klimatförändringarna accelererar så bör utvecklingen under senare år helt enkelt vara intressantare än att jämföra med tidigare decennier, och Röda Korset verkar dela min uppfattning.

Några tabeller ur rapporten omvandlade till diagram:

Antalet naturkatastrofer ser som sagt ut att öka (det står dock uttryckligen i rapporten (sid 176): "Information systems have improved vastly in the past 25 years and statistical data are now more easily available, intensified by an increasing sensitivity to disaster occurrence and consequences."):
Diagrammet över antalet drabbade av naturkatastroferna ser dock trevligare ut (i tusental):
Och även antalet dödade har en trevlig trend:
För övrigt, om någon skulle vara intresserad av varifrån pengarna till projekten kommer så finns det naturligtvis en graf även för det (sid 185):

Inga kommentarer: