torsdag 20 december 2007

Pär Holmgren: Snart är snön ett minne blott

Pär Holmgren i Aftonbladet:

- Bristen på snö är ett väldigt tydligt tecken på [klimatförändringarna].

Enligt SMHI:s statistik:
(Kurvan börjar 1904, fram till dess är det för mycket skattningar från SMHI för att det ska vara intressant. Snittet är helt enkelt genomsnittet av mätpunkterna varje år; "-" har räknats som 0.)

För övrigt är det irriterande att klimatförändringar och mänsklig påverkan på klimatet används synonymt. Ingen kan argumentera emot att milt väder är en klimatförändring, men att sedan självklart koppla det till koldioxid och långtgående trender är ohederligt.

Inga kommentarer: