onsdag 12 december 2007

Sida sidar med Norberg

Vid sidan av debatten mellan Johan Norberg och Christer Sanne så publicerar Sida ett pressmeddelande betitlat: "Antalet lågt utvecklade länder minskar".

Några citat:

Utvecklingen går framåt på flera områden i kampen mot fattigdomen och antalet lågt utvecklade länder minskar.

Fattigdomens kärna är att människor saknar makt, valmöjligheter och tillgång till materiella resurser. Utveckling och ekonomisk tillväxt sker när en rad faktorer samverkar på ett positivt sätt och det svenska biståndet bidrar till många av dessa utvecklingsfaktorer, säger Göran Holmqvist, Sidas tf generaldirektör.

[Rapporten] ger flera tydliga exempel på att utvecklingen i världen går framåt:

I samtliga 12 länder där Sverige bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete är den uppmätta utvecklingsnivån högre i år än förra året.

- Antalet länder i kategorin "låg utveckling" (Low human development) har halverats sedan 1990 (från 44 st 1990 till 22 st 2007).

- I Afrika, kontinenten med störst utmaningar, ser vi jämfört med tidigare decennier färre krig, fler demokratiskt valda regeringar, ekonomiska reformer, förbättrade sociala indikatorer och en utveckling som trots alla problem går åt rätt håll, säger Göran Holmqvist.

Så om inte dagens samhälle är det bästa i historien, Sanne, när var det då bättre?

Dessutom, undrar någon över sambandet mellan Human Development Index och ett lands frihet så finns det diagrammet här.

Inga kommentarer: