tisdag 11 december 2007

Christer Sanne och Johan Norberg

Christer Sanne besvarade nyligen Johan Norbergs tidigare debattartikel. Att Sanne är docent i det vackert sovjetklingande ämnet samhällsplanering och inte något mer naturvetenskapligt syns tydligt bland annat i det att han inte anser det vara någon framgång att andelen människor som lever på mindre än två dollar per dag minskat från 67 till 48 procent eftersom det absoluta antalet hållt sig relativt oförändrat. Ett tips, Sanne: köp en Trisslott - det finns nära 1,7 miljoner vinstlotter, det blir inte mycket bättre än så.

Sedan är Sannes frasförslag: ”28000 fler hungrande varje dag på grund av ökande välstånd” mycket märkligt på många sätt. Välstånd är fullständigt utsläppsneutralt, vilket bland annat syns i att baltländerna minskat koldioxidutsläppen till hälften sedan 1990 trots att de haft mer än tioprocentig tillväxt i många år. Varje effektivitetsökande uppfinning skapar mer välstånd utan att öka utsläppen. Vi lever i en tid av accelerande utveckling, och bland annat kan solceller redan konkurrera med kolkraft. Att sätta likhetstecken mellan välstånd och global uppvärmning känns väldigt ytterkantsvänster.

Dessutom känns rubrikförslaget: "Vi lever alltså inte den bästa av världar" (Sannes/SvD:s felskrivning) felsiktat. Vi lever i den bästa av världar - hittills, men det finns naturligtvis massvis att jobba med. Väldigt lite pekar dock på att framtiden skulle bli sämre på något sätt, vilket naturligtvis är fantastiskt.

(För övrigt föredrar jag 'trefaldiga' före 'tredubbla', men även Johan Norberg skriver konsekvent 'tredubbla'.)

Johan Norberg snabbsvarade med en sedvanlig mangling på sin blogg, och det ska definitivt bli intressant att läsa hans mer genomarbetade svar.

Inga kommentarer: