torsdag 13 december 2007

"Naturkatastrofer slår rekord"

SvD bombar på med rubriken: "Naturkatastrofer slår rekord", med hänvisning till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC), där generalsekreteraren Markku Niskala säger att "siffrorna bekräftar de senaste årens tendens".

Jag hittar dock inte rapporten, utan bara en svensk sammanfattning, men den är enbart fokuserad på Röda Korsets prioriteringar.

Däremot hittade jag en tidigare rapport (pdf) från EM-DAT (Emergency Disasters Database), gällande perioden 1974-2003 - måhända inte purfärsk, men generalsekreteraren säger ju uttryckligen att "siffrorna bekräftar de senaste årens tendens", så de bör åtminstone vara relativt aktuella.

I rapporten finns bland annat följande diagram, där det framgår att de flesta källor rapporterat in relativt konstant med naturkatastrofer medan "specialized agencies" verkar stå för så gott som hela ökningen på senare år. Så man kan ju någonstans ana att känsligheten i mätningarna blivit mycket bättre - ty vad ska en "specialized agency" försörja sig på om inte att vara bättre än omgivningen?

Och följande diagram visar att lindrigare katastrofer hela tiden ökat sin andel av inrapporterade fall, vilket verkar stödja teorin:

Trivsamt nog har även antalet dödsfall minskat kraftigt, och är nu nere på en bråkdel av 1974:s siffror, trots att antalet naturkatastrofer mer än fyrfaldigats:
Rapporten nämner även varför dödsfallen minskat:
It has become increasingly apparent that a relatively small investment in disaster preparedness can save lives, reduce the number of people requiring emergency assistance and preserve vital economic assets, as well as reduce the cost of overall relief assistance to disaster-stricken countries. This fortuitous realization has largely contributed to the systematic decrease in the number of deaths due to natural disasters over the last two decades, despite the increase in the number of disaster events.

Alltså: Rikedom räddar liv och världen är på bättring. Ingen kontroversiell slutsats på något vis, men det verkar ändå som att stora grupperingar har märkligt svårt att greppa resonemanget.

Inga kommentarer: