lördag 1 december 2007

Google ger sig in på energimarknaden

Google förvandlade internet från en skräphög där du landade på en porrsida oavsett vad du sökte på till vad vi känner det idag, och sedan har de fortsatt spotta ur sig fantastiska produkter.

Men Google har även en filantropisk gren av företaget: Google.org, som arbetar med fattigdomsbekämpning, energi- och miljöfrågor.

Google.orgs senaste projekt är RE<c - alltså förnyelsebar energi billigare än energi framställd via kolkraft.

Det bör noteras att det här är ett vinstdrivande projekt trots att det ligger under den filantropiska grenen, samt att Google inte begränsar sitt spektrum, utan jobbar med såväl solkraft som med vindkraft och "avancerad geotermik".

Förnyelsebar energi billigare än kolkraft skulle dels innebära att nybyggnation av kolkraft skulle försvinna, att kolkraften skulle börja nedrustas samt att fattiga länder långt enklare får tillgång till el.

Google är ett fantastiskt företag, och ett gott exempel på såväl det fantastiska i marknadsekonomin som varifrån pengar tas när staten driver in pengar från företag.

(Via Ecogeek)

Inga kommentarer: