söndag 21 september 2008

Uppdrag Granskning om självmord

Ett av Uppdrag Gransknings senaste program handlade om självmord och internet.

Och självmord är som de säger den vanligaste dödsorsaken för unga, så ämnet förtjänar självfallet att dryftas, men hur man ska se på det är i mitt tycke öppet för debatt - självmorden bland unga har snarare minskat under årens lopp, och det måste ju alltid finnas någon kategori där flest dör. Unga dör alltså inte i dagens samhälle ifall de inte så önskar (sedan kan man ju naturligtvis alltid diskutera i vilket mentalt skick självmördarna är); i mitt tycke hade det exempelvis varit mer oroväckande ifall undernäring eller mord varit de vanligaste dödsorsakerna - från Nasps (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) senaste rapport (pdf):Den största delen av Uppdrag Gransknings program gällde Bijan, som 23 år gammal tog livet av sig med en "cocktail" som han fått receptet till från någon som kallade sig Makarow. Inget nämndes uttryckligen, men antydningarna till att Makarow skulle betraktas som mördare var åtskilliga, och reporterns ansiktsuttryck vid intervjun visade med all önskvärd tydlighet hur neutralt hon tog sig an ämnet: Men gällande Bijan så hade han - vilket de även nämnde i programmet - sökt psykiatrisk hjälp men nekats den och hans omgivning sade att de hade upplevt det som att hans tumör i benet förflyttats till själen efter operationen. Att i ett sådant sammanhang sedan lägga all skuld på den som hjälpt honom välja en skonsam och säker metod att avsluta sitt liv efter att han redan beslutat göra så (de säger uttryckligen i programmet att Bijan började planera sitt självmord redan innan han kom i kontakt med Makarow) är helt enkelt oerhört oförstående och väldigt naivt.

Dessutom, sett till gmail-fönstret de hade uppe i programmet så verkade det som att Makarow och Bijan skickat åtminstone något hundratal meddelanden till varandra, och även om jag naturligtvis inte kan mer än gissa så antar jag att Bijan i Makarow hittade någon som förstod hans problem (en återkommande kommentar från reportern är att hon inte förstår någonting) och som han kunde bolla känslor med, vilket troligtvis höll Bijan vid liv åtminstone någon vecka extra. Därefter fick han receptet till något som med god sannolikhet inte skulle medföra vad Bijan fruktade mest - att "vakna upp som en grönsak".

Makarows roll skulle alltså lika gärna kunna sammanfattas i att Bijan hölls vid liv någon vecka extra och sedan dog en säker och gissningsvis relativt smärtfri död som ett vackert lik - utan att släpa med sig någon ytterligare person, som exempelvis ifall han istället valt att hoppa framför ett tåg eller köra in i en mötande lastbil. Att föräldrarna sedan letar en syndabock är högst naturligt, men att fokusera så mycket på deras syn på saken och dessutom lägga ord i deras mun är enbart sensationsjournalistik.

För övrigt är ord som självmordsfrämjande och "pro suicide" uppenbart valda i sensationssyfte och i fullt medvetande att programmets målgrupp inte kommer idka minsta källkritik och dessutom fylla i det som bara antyddes i programmet. Det finns naturligtvis sajter/forum/chattar där självmord och självmordsmetoder diskuteras, men ska sådant kallas självmordsfrämjande så är narkotikaupplysningen drogfrämjande. Jag har letat efter bästa förmåga efter sajter som skulle kunna sägas förespråka/hylla självmord, alldeles utan att hitta något. De forum jag hittat som behandlar självmord handlar i stort sett enbart om att någon startar en tråd där han/hon beskriver hur dåligt han/hon mår och varför, för att sedan få tips från andra som gått igenom liknande situationer och som kommer med tips hur trådstartaren ska göra för att må bättre. Och Makarow då, framställd som närmast ett rovjagande monster i Uppdrag Granskning - vad har han då diskuterat, exempelvis när någon undrade hur hon skulle hantera skammen över ekonomiska bekymmer? Jo:

Jag är ingen specialist på dessa frågor men jag tror du kan vända dig till socialförvaltningen i din kommun. Gör det på måndag morgon. Men ta också upp det med din terapeut. Skäms inte! Absolut inte!

Skulle sidor där självmord debatteras förbjudas (vilket programmet indirekt lobbade för) skulle det enbart innebära att deprimerade personer hindras att komma i kontakt med dem som på riktigt förstår vad de går igenom. När det sedan leder till ökad självmordsfrekvens så kommer naturligtvis ytterligare inskränkningar krävas. Det är videovåldsdebatten igen, fast så mycket mer tragisk, och förbudskamraten Storbritannien för självfallet samma debatt, så det skulle förvåna mig om det dröjer innan frågan hamnar på EU-nivå.

1 kommentar:

Ekis sa...

Skulle sidor som debaterar själmord förbjudas?

Absolut inte! Du och jag debaterar det just nu.

Skulle sidor som ger tips på hur man bland annat jobbar upp psyket att ta livet av sig förbjudas?

Absolut!