tisdag 2 september 2008

Levitt om flytvästbesparingarna

Naturligtvis fann även Steven Levitt intresse i att Jazz plockat bort flytvästarna för att spara bränsle, och även han tycks anse att beslutet var korrekt - från Freakonomics-bloggen:

Using a fuel cost per pound to fly 1,000 miles of 3 cents, based on this online exchange, and then removing the life vests saves the airline 3 cents per seat per flight — not exactly big money.

I’d take the 3 cents. I value my life very highly, but I think that the chance the life vest will save me is vanishingly small.

Inga kommentarer: