fredag 21 mars 2008

Wal-Mart och miljön

Wal-Mart, avskytt av självutnämnda världsförbättrare (och försvarat av Penn & Teller) för att de inte bara är världens största privata arbetsgivare som ger mindre priviligierade grupper en chans att arbeta, utan dessutom även ger dem en chans att handla billiga kvalitetsvaror, gör precis vad ett fungerande företag ska göra - tjänar pengar.

Ett nytaget steg för att öka vinsten är att byta ut kylsystemen, och på så sätt minska energiförbrukningen med upp till 45 procent. Ett nybyggt Wal-Mart är ungefär 25 procent energieffektivare än ett byggt 2005, och de siktar på att vara ännu 25-30 procent effektivare 2009.

Och för att vårda sitt varumärke har de inlett samtal med samtliga sina tusentals kinesiska leverantörer för att få dem att agera bättre miljöanpassat, både vad gäller sophantering och växthusgaser.

Sedan har de naturligtvis även mängder av andra miljösparande projekt, som exempelvis att minska mängden emballage och ställa krav att de platt-tv de säljer ska dra 30 procent mindre energi 2010 jämfört med idag, men det här var bara två relativt färska nyheter jag snubblade över.

Anställa grupper andra bortser ifrån, sälja till grupper andra bortser ifrån, vårda relationer och undvika slöseri - så fungerar marknadsekonomin.

Inga kommentarer: