måndag 31 mars 2008

Typealyzer

Typealyzer är en textanalyserare (för närvarande i 0.10-beta-version), och ger följande gällande den här bloggen:

E: (0.0617772) - I: 0.938223
S: (0.0103124) - N: 0.989688
T: (0.987401) - F: 0.0125993
P: 0.50117 - J: 0.49883

Temperament: Strateger (NT)
Jung-Meyers: INTP

Några utdrag:

Strategerna är de sanna tänkarna i ordets ursprungliga bemärkelse - ständigt sysselsatta med att studera, systematisera och bedömma idéer antingen i det egna huvudet eller i den yttre världen. Logisk analys av abstrakta idéer är mums för strateger! Särskilt de introverta strategerna kan ägna så mycket energi åt sina tankar att de helt glömmer bort både världen och den egna kroppen. De utåtriktade är ofta i full färd med att strukturera upp tillvaron eller andra människor istället. Strateger är också ofta mycket intresserade av ord och språk - mästare på alfapet eller kunskapsspel. Och lika ofta riktigt jobbiga för andra genom att göra hårfin distinktioner mellan ord eller idéer.

Analytiker framstår oftast som opersonliga och är framförallt intresserade av de underliggande principerna för ett fenomen. Koncept och idéer är hemmavattnen för dessa personer. Normalt är de inte särskilt dominanta, förutom när det kommer till intellektuella frågor - då de kan bli förvånansvärt bestämda i diskussioner med andra människor. Första intrycket i sociala sammanhang är oftast att de är tystlåtna och reserverade - men när de väl lärt känna någon intimt eller diskuterar idéer tenderar de att öppna upp sig på gränsen till att de uppfattas som framfusiga. Analytikerna har svårt att lära sig konsten att småprata, vilket ofta blir ett problem under uppväxtåren - och om de inte jobbar med det - även under senare delen av livet.

Det kan även noteras att jag hamnar i utkanten av samtliga värden utom mellan P och J, där det är precis 50/50. INTJ - systembyggaren:

Systembyggaren drivs av deras inre visioner av hur saker skulle kunna vara bättre. De är mycket envisa, ofta på gränsen till tjurskalliga och högst individualistiska när det gäller saker de intresserar sig för. Och de intresserar sig framförallt för att utveckla smarta lösningar på komplexa och abstrakta problem. Det gamla vanliga sättet att göra saker tråkar ut dem snabbt, de söker istället efter en egen väg och prövar nya vinklar. Detta är typen för vilka det omöjliga endast tar lite mer tid.

De motiveras av sin egen inspiration och har svårt att motiveras på grund av yttre tryck. Därför har de mycket svårt att trivas med rutinarbete som inte innefattar tydliga utvecklingsmöjligheter. Så snart de kan något vill de vidare. De har ofta tillgång till en enorm inre drivkraft och energi som kan få dem att arbeta i princip dygnet runt utan mat och vila om de är i färd med att utforska eller utveckla någonting spännande.

För människor som träffar en Systembyggare slås de ofta av deras ofta opersonliga framtoning som kommer sig av deras analytiska talang. Deras allra främsta talang är dock deras inåtriktade kreativitet - ständigt i färd med att upptäcka mönster och möjligheter bakom den något torra fasaden.

Intressant.

(Via Herr Klokboks Kollektion)

Inga kommentarer: