tisdag 18 mars 2008

Ännu ett steg mot ofarligare cigaretter

Jag skrev tidigare om forskning kring tobaksrök, och nu har forskare vid North Carolina State University funnit att det går att markant minska de cancerframkallande ämnena i tobaksröken genom att tysta en gen i tobaksplantan.

Frågan kvarstår dock vad folkhälsodemagogerna anser om sådana framsteg.

Inga kommentarer: