fredag 7 mars 2008

Craig Venter om fjärde generationens bränslen

Craig Venter diskuterar sitt projekt att skapa bränslen ur digitalt framställda bakterier som livnär sig på koldioxid. Galna framtidsvisioner? Venter räknar med att ha en fullt fungerande modell klar inom 18 månader:


(Inbäddningen verkar strula, så här är en hyperlänk.)

Inga kommentarer: