onsdag 12 mars 2008

Färger och könsroller

Jag undrade tidigare hur det skulle resoneras om någon önskade koppla färgen röd till manliga egenskaper, och jag verkar ha gissat rätt. Från BBC:

Researchers believe there could be a psychological boost in wearing red.

They said the crimson shade is often associated with male aggression and dominance.


Nästa projekt antar jag är att se ifall samma samband gäller damfotbollen - de rödtröjade lagen där bör enligt all solid och genomarbetad forskning hitta varandra på den gröna planen med all önskvärd lätthet, men risken är uppenbar att det mer än vägs upp av att reptilsinnet kopplar till något så kampfrämmande som bärplockning.

Inga kommentarer: