söndag 30 mars 2008

Resursfördelning i praktiken

EurekAlert skriver om att FN räknat fram att det skulle kosta runt 225 miljoner kronor att halvera antalet människor som inte har tillgång till avlopp till 2015, och att det skulle generera drygt två miljarder kronor i förtjänst:

Diarrhoeal disease is a leading cause of death and illness, killing 1.8 million people each year. Poor hygiene and lack of access to sanitation together contribute to 88 per cent of all deaths from diarrhoeal disease, with children paying the highest price: 5,000 deaths a day. Hundreds of millions of other children suffer reduced physical growth and impaired cognitive functions due to intestinal worms.

Även om man skulle kunna ifrågasätta den ekonomiska vinsten så sade Percy att hans Hand in hand-organisation bygger till en tiondel av FN:s kostnader, så det bör finnas gott utrymme att göra fina affärer.

Oavsett om man tycker att sådant byggande bör utföras av överstater och gigantiska välgörenhetsorganisationer eller inte så är det uppenbart att det finns områden som bör prioriteras före andra, och det bör helt enkelt gå före att rädda 5000 barn från plågsam död varje dag - med direkt återkoppling - genom goda investeringar, jämfört med att eventuellt lyckas sänka den globala temperaturen med någon grad över 50 års tid.

Bjørn Lomborg förde liknande resonemang här.

Inga kommentarer: