måndag 23 april 2007

Internet på indiska landsbygden

DN rapporterar om IT på indiska landsbygden. Mellanhänder rensas bort för bönderna, och alla vinner direkt - utom mellanhänderna.

Och det kommer naturligtvis mer gott ur teknikintåget - lättare att inhämta kunskap, vilket ger bättre undervisning och bättre möjlighet att arrangera kurser, lättare att få lån, mer inspiration från andra kulturer (vilket bland annat borde öka jämställdheten), och så vidare.

Levnadsstandarden i regionen skjuter redan i höjden, och kan de bara rensa upp bland de statliga bolagen och kooperativen bland annat så ska det sannerligen bli intressant att se var de befinner sig om bara fem år.

Inga kommentarer: