söndag 15 april 2007

Äntligen fokus på vad som är intressant

Senaste DN debatt-artikeln tar upp ett intressant ämne - könsrollers begränsande av människor.

Jag vet inte hur akademiskt korrekt den metastudien är, men den angriper frågan på det enligt mig enda intressanta sättet. Naturligtvis ska forskning angående exempelvis skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor tillåtas, men vad är egentligen målet med sådana studier? Om man nu kommer fram till att kvinnors hjärnor är sämre lämpade för matematik eller att IQ-standardavvikelsen är högre hos män, vad har det då för betydelse för individen? Naturligtvis ingen.

I den världen jag anser vara bra ska varje individ syssla med det den är bra på - hudfärg, sexualitet, kön, nationalitet och allt annat som man föds med ska inte ha det minsta med något att göra. Ur min synvinkel är könsroller något ensidigt negativt som begränsar individer och därför naturligtvis ska motarbetas.

Den här studien delar min uppfattning, och det är kul att se att den fick sitt spaltutrymme.

Inga kommentarer: