fredag 4 september 2009

Ny Hans Rosling-video

Hans Rosling har gjort ett nytt TED Talk:

(Direktlänk)

I vanlig ordning är det naturligtvis bra, och i vanlig ordning håller jag med om det mesta men inte allt. Han avslutar föredraget med att säga att tillväxten inte är hållbar, men som jag tidigare skrivit är det just ett samhälle med tillväxt och innovationer som är hållbart.

Det är helt enkelt bara den som är rik nog att gå ner på behovstrappan tillräckligt för att kunna bry sig om miljön som gör det. Ingen bryr sig om närliggande skogsdunge när barnen svälter. Världen tål måhända inte att hela världen skulle leva som de rika länderna gör idag, men på samma sätt som samhället inte tålde att samtliga personer skaffade en plasma-tv när sådana var nya på marknaden så har teknikutvecklingen gått framåt tillräckligt för att de ska vara hållbara i stora antal när större befolkningsgrupper har råd och motivation att skaffa produkten i fråga.

Ett av exemplen på tillväxt och miljövård jag nämnt tidigare är det att rika länder har skogstillväxt, vilket även DN nu skriver om.

På samma tema rapporterar Kina nu att de beräknar att 20 procent av landets yta kommer täckas av skog 2010, upp 1,78 procentenheter från dagens siffra. De 1,78 procentenheterna innebär runt 172 000 km2 ytterligare skog (runt 38 procent av Sveriges yta) - med tidigare siffror kring koldioxidupptag så innebär det att motsvarande runt 30-60 miljoner bilar av Sveriges nuvarande bilparkssnitt ytterligare binds.

Hans Rosling anordnar även en öppen föreläsning på Campus Solna 8 september, 19:00, vilket självfallet rekommenderas. Vidare på den tipsfronten så finns Hans Rosling även på Twitter numer: @Hansro.

Inga kommentarer: