fredag 25 september 2009

Framtidens pension

Aktieideer skriver om finska pensioner:

Tidigare har man kunnat lyfta de privata pensionsförsäkringarna från en viss ålder, något som har höjts succesivt de senaste 10 åren. I mitten på 90-talet var det från 56 år, de som tecknades t.o.m. torsdagen förra veckan (17/9) var fr.o.m. 62 år. De som tecknades fr.o.m. fredag förra veckan (18/9) får lyftas tidigast från 63 års ålder. Inte så farligt kan tyckas, men då ska man också minnas att riksdagen har ändrat formuleringen! Tidigare var det en specifik ålder, nu står det att man får börja lyfta fr.o.m. "lägsta lagstadgad pensionsålder". Det innebär i praktiken att när riksdagen nästa gång höjer pensionsåldern (vilket kommer att hända) så kommer samtidigt de privata pensionsförsäkringar att följa med!

Riksdagen ändrade också reglerna för när man får lyfta dessa försäkringar. Idag får man ta ut sitt sparade belopp på bara två år. I de nya avtalen är detta förlängt till minst tio år!

Mina tidigare diagraminlägg om den åldrande befolkningen har hållits medvetet minimala för att fungera som referensinlägg, då debatten kommer igen på så många områden att det är svårt att hitta just en enskild debatt där de passar bättre än i någon annan; pensionsdebatten är dock en av de självklara referenserna.

ATP-systemet trädde i kraft 1960, då 11,8 procent av befolkningen var äldre än 65 år, att jämföra med 17,3 procent 2005; enligt SCB:s antaganden kommer 23,5 procent (närmast exakt dubbelt så stor andel som 1960) vara äldre än 65 år 2050 - diagram nedan [klickbart för förstoring]:
Att lägga till det är att runt åtta procent av befolkningen i nuläget är förtidspensionerade, dock med nedåtgående trend - från Ekonomifakta:
Det finns visserligen betydligt allvarligare grundproblem i ekonomin än hur pensionssystemen fungerar 2050, men mitt förslag för dem som går i pension senare än någonstans 2025 är att ställa in sig på att få noll i icke-privat pension - historien har helt enkelt inte varit särskilt skonsam mot liknande system.

Några tidigare inlägg på åldrandetemat:
- Sveriges befolkningsutveckling 1920-2005
- Sveriges befolkningsfördelningsutveckling 1950-2050
- Sveriges och USA:s befolkningsfördelning 1950-2050
- Sveriges genomsnittsålder i diagramform
- Sveriges genomsnittsålder, könsuppdelat

Inga kommentarer: