måndag 23 juni 2008

Om att definiera fattigas köpkraft

Daniel Ankarloo på ETC har skrivit en något förvirrad artikel om fattigas köpkraft, titulerad "Rika ska inte definiera fattigas köpkraft".

Men om nu inte "rika ska definiera fattigas köpkraft", vilka ska då tillåtas mäta världens tillstånd? Naomi Klein hänvisade nyss till UNDP, vilka hade följande ginikoefficient-diagram i sin senaste årsrapport (pdf):
Det övre diagrammet visar att skillnaden vad gäller köpkraftskronor ökat sinsemellan länder, och det undre visar att skillnaden i hälsa och läskunnighet minskat.

I Daniel Ankarloos värld betyder ovanstående diagram att utsatta länder blivit än mer utsatta, trots att de inte bara fått bättre hälsa och ökad läskunnighet de senaste åren, utan även närmat sig de rikare länderna.

Det är inte åt kapitalisterna Charta 77 borde rikta undran om man kan äta makt och pengar, utan åt klassklyftedebattörerna.

Inga kommentarer: