lördag 14 juni 2008

"Kvinnor bildar den framtida eliten om ingenting görs"

Anne Boschini hos Forskning och framsteg skriver om en rapport (pdf) från Högskoleverket angående att fler kvinnor än män väljer att vidareutbilda sig, och Anne ställer implicit frågan hur det ska åtgärdas.

Och naturligtvis ska ett sådant fenomen angripas på samma sätt som ifall ljushåriga/småfotade utbildar sig i högre grad än mörkhåriga/storfotade - föreligger det ingen diskriminering så roll with it.

Rätt person på rätt plats oavsett vilken konstlad gruppering personen kan tänkas tillhöra är den enda sunda vägen.

Inga kommentarer: