lördag 14 juni 2008

Vikt och typ 1-diabetes

Physorg skriver om en undersökning där forskare funnit att de typ 1-diabetesdrabbade (typ 1-diabetes kallades tidigare ungdomsdiabetes) som ökat sin BMI mest levt längst därefter, samt att undervikt var en tydlig faktor för ökad dödlighet.

Det är ytterst grundläggande att extrakilon är en reserv att ta ifrån vid kritiska lägen, så det fascinerande är i vanlig ordning att det finns nyhetsvärde i det, och att forskaren uppenbarligen känner sig tvingad att förtydliga att det inte ska tas som någon uppmaning att gå upp i vikt.

Inga kommentarer: