fredag 20 juni 2008

Stimulerande graviditet bra för barnen

Själva ansatsen att direkt överföra djurresultat på människan är naturligtvis korkad, men resultatet är ändå intressant - Vetenskapsradion skriver om en studie som visat att dräktiga (bara människor är gravida) råttor som får mycket stimulans föder intelligentare avkomma.

Stimulans som i att paniskt undvika allt som tidigare var roligt, antar jag blir Folkhälsoinstitutets tolkning.

Inga kommentarer: