tisdag 1 april 2008

FN:s millenierapport för 2007

FN släppte 2007 en rapport (pdf) angående hur det gått med milleniemålen. Det finns naturligtvis fortfarande stora bekymmer i världen, och inte alla indikatorer pekar åt rätt håll, men här är några av siffrorna (dock med reservation för att siffrorna som FN använder sig av kan ha reviderats) - samtliga siffror gäller enbart utvecklingsländer:

Andel som lever på mindre än en dollar per dag:
1990: 31,6 procent
1999: 23,4 procent
2004: 19,2 procent

Andel underviktiga barn:
1990: 33 procent
2005: 27 procent

Tillgång till grundskola:
1991: 80 procent
1999: 83 procent
2005: 88 procent

Barn per 1000 som dör innan de nått fem års ålder:
1990: 106
2005: 83

Skulder som andel av exportintäkter:
Men Christer Sanne hittar säkert metoder att visa att det var bättre förr.

Inga kommentarer: