onsdag 23 april 2008

Mycket sjukskrivningar blir det

Anitra Steen försvarar sitt monopol i Aftonbladet, och återkommer till undersökningen som verkar baseras på att Sverige hanterar spriten ytterst unikt i världen, vilket jag gjorde diagram över här.

Men om det verkligen skulle bli 16 miljoner fler sjukskrivningsdagar ifall monopolet föll - trots att ohälsotalet sjunkit i samtliga kommuner mellan december 2002 och juni 2007 medan alkoholkonsumtionen ökat (pdf) - så skulle det innebära fyra fler sjukskrivningsdagar per anställd och år (Sverige har fyra miljoner anställda enligt Svenskt Näringsliv). Redan det väldigt mycket.

Går man på Centrum för Folkhälsas siffror (pdf) att 36 procent av de förvärvsarbetande har "en riskkonsumtion av alkohol" och att dessa står för sjukskrivningsökningen innebär det drygt elva extra sjukskrivningsdagar per person och år.

Antar man istället att siffran 300 000 "alkoholmissbrukare" som Ragnwi Marcelind (kd) nämner i sin motion från 2004 stämmer, och att det är dessa 300 000 personer som står för ökningen av sjukskrivningarna så innebär det att varje person ur den gruppen skulle sjukskriva sig ytterligare drygt 53 dagar per år ifall monopolet föll.

Kort sagt så har jag svårt att se att det skulle bli sådant kaos som rapporten indikerar ifall "Ica och Coop" skulle sälja alkohol (jag är faktiskt förvånad över att hon inte tar Lidl som exempel) - de allra, allra flesta är kapabla att hantera sitt liv alldeles oavsett hur innerligt paternalisterna önskar att så inte var fallet, och dessutom har livsmedelsbutikerna skött redan sitt folkölstillstånd ständigt allt bättre (ett exempel i mängden), och i vissa fall dragit sin kontroll löjeväckande långt. Alkoholförsäljning skulle dessutom gissningsvis innebära ett betydande tillskott för affärerna, och finns det ekonomiskt intresse av att sköta försäljningen på ett visst sätt så kommer så också att göras.

Inga kommentarer: