söndag 14 mars 2010

Trafikdödade januari-februari 1996-2010

Även VTI verkar uppdatera dåligt, men Sydsvenska Dagbladet är mer på tårna gällande att rapportera februaris trafikdödssiffror. Det tidigare månadsrekordet i modern tid gällande trafikdöda var 13, från mars 2009. Februaris dödssiffra: 7. Och så då över till Sydsvenskans rubrikval: "Vägverket fruktar olyckstrend med unga".

Så för att åskådliggöra den alarmerande trenden, trafiksiffror från Vägverket (2009-siffran från Sydsvenskans artikel) och befolkningssiffror från SCB (.xls) [diagrammen i inlägget klickbara för förstoring]:
Sedan uttrycker de även oro för motorcyklisterna, så för att åskådliggöra den trenden - trafikdödade från Vägverket (2009 års siffror ur Sydsvenskanartikeln) och motorcyklar i trafik från SCB (moped klass 1 och motorcyklar sammanslagna; julivärden använda):
Att motorcyklister är överrepresenterade gentemot bilister gällande dödsolyckor beror sedan självfallet på fordonets konstruktion - även en mindre motorcykelolycka kan leda till dödsfall, vilket innebär att motorcyklisterna som kollektiv betraktat är mer riskbenägna än bilisterna.

Och så då standarddiagrammet:
Hade lika många per capita dött hittills 2010 som 1996 hade cirka 29 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 1997 är skillnaden närmare 59 liv.

Inga kommentarer: