fredag 5 mars 2010

Tjernobyl och barncancern

Cornucopia? skriver en rad inlägg (1, 2, 3, 4, 5) om cancerincidens för barn i samband med Tjernobylkatastrofen, men väljer i mitt tycke märklig statistik för att föra fram sin poäng - ska barncancer diskuteras känns det märkligt att helt utelämna flickorna och sedan dessutom välja godtyckliga områdesbaserade färgkoder före de underliggande siffrorna - så, via Socialstyrelsens imponerande statistiktjänst [samtliga diagram i inlägget klickbara för förstoring]:Något nämnvärt utfall på den totala cancerincidencen bland 0-4-åringar går alltså inte att spåra i Socialstyrelsens siffror. Inte heller om man istället klassar samtliga upp till 19 år som barn blir trenden särskilt alarmerande (stort plus för övrigt för att statistiken är åldersstandardiserad):
Och angående studien (pdf) som Cornucopia? sammanfattar: "att det finns en viss ökning av cancer relaterad till exponering mot det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl i norra Sverige" så är slutsatsen i rapporten:

Unless simply representing a chance phenomenon, the findings in our study are somewhat unexpected indicating a possible cancer effect of the Chernobyl fallout in north Sweden despite a short latency period and low degree of exposure. This would also be the first study suggesting a possible increase in total cancer incidence after the Chernobyl accident outside the former Soviet Union, let alone only a marginally increased risk.


Och i studien som han också hänvisar till som sammanfattas: "Increased incidence of total malignancies possibly related to the fallout from the Chernobyl accident is seen." anges också incidensskillnaden:

Exposure categories were: 0-8 (reference), 9-23, 24-43, 44-66, 67-84, and ≥85 nGy/hr. The corresponding adjusted Mantel-Haenszel incidence rate ratios for total malignancies during follow-up amounted to 1.000, 0.997, 1.072, 1.114, 1.068, 1.125, respectively. The excess relative risk per 100 nGy/hr with the same adjustments and time period was 0.042 95% confidence limit 0.001;0.084.

Den ena studien kunde alltså inte utesluta ren slump som bidragit till den "marginellt ökade risken", och den andra studien kom fram till att cancerrisken för de hårdast drabbade ökade med runt en åttondel. Sedan är det självfallet upp till hur man väljer att tolka siffrorna, men personligen anser jag att siffror som de ovan visar på fascinerande låga skadetal, särskilt som den typen av kärnkraftsolycka inte har mer att göra med dagens kärnkraft än Trabants väghållning har med dagens bilar. Sedan är det, precis som det anges i kommentarerna (kommentarsfälten hos Cornucopia? rekommenderas, precis som inläggen), inte bara kärnkraft som ger upphov till radioaktiva utsläpp.

Vidare angående barncancer - ur Socialstyrelsens och Cancerfondens Cancer i siffror 2009 (pdf):

Insjuknade 1970-2007:
Dödlighet 1970-2006:
Annars är jag sammanfattningsvis fullständigt öppen gällande kraftproduktion - ta bort subventioner, straffbeskattningar, försiktighetsprinciper, NIMBY-ism och idiotiska regleringar och låt bästa energislag vinna; precis som Bill Gates säger så är billig energi oerhört centralt för välståndet, och alltså långt för viktigt för att överlåta till politiker.

1 kommentar:

kamikaze sa...

Hej! Schysst blogg!

Den här artikeln är intressant på temat - allt som är ont stavas inte cancer.

http://jagiellonia.econ.columbia.edu/~le93/Chernobyl.pdf