tisdag 6 maj 2008

Ett gott decennium för fåglarna

SvD skriver om Naturvårdsverkets rapport (pdf), och sätter rubriken: "Fåglarna i Sverige stadigt färre" och inleder ingressen med: "Antalet fåglar i Sverige har minskat de senaste 30 åren. Åtgärder krävs nu för att hejda utvecklingen menar forskare."

När de sedan nämner att rapporten även har ett tioårsperspektiv så känns det som att sparka in öppna dörrar att konstatera att den trenden naturligtvis är väldigt positiv. Rapportförfattarna skriver: "För en tidsperiod om ”bara” tio år ökar risken markant att naturliga populationssvängningar eller enstaka avvikande år påverkar de funna trenderna." - och de har naturligtvis en poäng med det, men det är också så att det är de senaste tio åren som det globaliserade informationssamhället byggts, och de är därför långt mer representativa för dagens tillstånd än de senaste 30 åren.

Diagrammet gällande samtliga fågelarter de senaste tio åren:19 procent av fågelarterna har alltså minskat i antal de senaste tio åren, varav 4 procent minskat kraftigt (mer än 30 procents minskning), medan 79 procent antingen varit stabila eller ökat.

Dålig täckning för larmrubriken, alltså, som vanligt numer - det vore sannerligen intressant att se hur "man bet hund" definieras i dagens medieklimat. Det kan dock noteras att artikeln inte vinklats mot klimatförändringar trots att "mildare vintrar" nämns ett flertal gånger i rapporten.

(Här finns för övrigt ett tidigare inlägg om situationen för fåglarna.)

1 kommentar:

jojjo sa...

kul :)