onsdag 7 maj 2008

Minskat detaljstyrande ger ökad effektivitet

Från Vetenskapsradion:

Ett beslut om nedläggning av en fabrik leder ofta till att produktiviteten ökar fram till att fabriken verkligen stänger. Det visar en färsk avhandling från den nya Handelshögskolan vid Örebro universitet.

– Ledningens sätt att agera förändras markant under själva nedläggningsperioden, man slutar styra över daglig verksamhet. Man släpper väldigt mycket frihet till de anställda att organisera sitt arbete, och man ser att vissa anställda tar ett större informellt ansvar än tidigare.

Magnus Hansson tror också att fabriker som inte tänker lägga ner har en del att lära av detta - att produktionen kan öka vid minskad detaljstyrning från ledningen.


(Det kan även noteras att Björn Gunér som skrivit artikeln tidigare spelat med De Lyckliga Kompisarna.)

Inga kommentarer: