onsdag 21 maj 2008

Gissa rubrik och ingress

Forskning.se skriver om en avhandling från Stockholms universitet gällande äldres hälsa.

Ur texten:

Avhandlingen visar att en orsak till ökad förekomst av komplexa hälsoproblem är att överlevnaden har ökat även bland mycket skröpliga personer. Närmare analyser visade att det var speciellt bland de skröpligaste männen som dödligheten minskat. Detta har lett till att dödligheten bland de skröpligaste männen har sjunkit till kvinnornas nivå.

Resultaten kan ses som ett gott betyg för ett samhälle. Goda levnadsförhållanden och en utvecklad sjukvård har medverkat till att även mycket gamla personer överlever trots allvarliga sjukdomar.


Rubriken:

Ökad andel mycket skröpliga äldre

Ingress:

En vanlig föreställning har varit att nya generationer av pensionärer är friskare än tidigare generationer. Detta gäller inte de allra äldsta. Tvärtom har andelen mycket skröpliga personer i åldrarna 77 år och äldre i Sverige ökat markant mellan 1992 och 2002. Det visar en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Man skulle ju kunna tycka att det inte är särskilt märkligt att skröpligheten bland 77+-befolkningen ökat när medellivslängden ökat ungefär 2,5 år - ett mer intressant mått hade varit hur de mellan exempelvis 75 och 80 år mår idag jämfört med 1992, men naturligtvis är även DN med på larmtåget (om än inte lika styggt i rubriken som forskning.se).

1 kommentar:

Jonathan sa...

Vilken är den medicinska definitionen av "skröplig"?